ծանրաշարժ

ծանրաշարժ

Mowradyan 1993: 336 (section 3)

Պիտ. (ed. 1993) p.126. 138

Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • ԾԱՆՐԱՇԱՐԺ — ( ) NBH 1 1009 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 12c, 13c ա. βραδυκίνητος tarde incedens, tardus. Որ ծանր շարժի. յամր. դժուարաշարժ. *Հանդարան եւ ծանրաշարժ: Ծանրաշարժ լինել առ բարկութիւն: Ծանրաշարժ ոտամբ, գնացիւք: Բնութիւն կամ բան կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԱՆՐ — (նու, ու. նունք. նունց.) NBH 1 1007 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. βαρύς gravis. Առաւելեալն կշռութեամբ. վասն որոյ դժուարաբառնալի, եւ վայրաբեր. դժուարաշարժ. հանդարտ. դանդաղ. անտանելի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՆԴԱՂ — ( ) NBH 1 0593 Chronological Sequence: 10c, 12c ա. ὁκνηρός tardus, segnis Տարտամ. ծանրաշարժ. յամր. յոյլ. պղերգ. վատ. թոյլ. տնտընացօղ, կամկար, ծոյլ, թուլամորթ. ... *Դանդաղս առ դիտմունս խոստացելոյն. Նար. ՟Է: *(Սովորութիւն) ծնեալ ի դանդաղ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԱԳԱՍԻՐՏ — ( ) NBH 1 0665 Chronological Sequence: 7c ա. Սրտիւ երագ. փութկոտ. անժոյժ. *Զի դու տուր ես երագասիրտ, եւ իմ բանս ծանրաշարժ. Արշ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱՆՁՐԱԴԱՆԴԱՂ — ( ) NBH 1 0795 Chronological Sequence: 6c, 10c ա. Թանձր եւ դանդաղ. ծանրաշարժ. յոյր. *Ե՞րբ իցէ, զի ելից ʼի թանձրադանդաղ ձանձրալի մարմնոյս. Եղիշ. ՟Ը: *Յորմէ՝ *Թանձրադանդաղ ձանձրութիւնʼʼ. իբր յուլութիւն՞ Յհ. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՇՈՐԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0965 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 11c, 12c ա. τραχύτερος asperior. Առաւել կամ կարի խոշոր՝ ըստ ամենայն առման. զոր եւ ընտրէ ʼի միմեանց զխոշորագոյնսն եւ զողորկսն. Գր. հր.: *հորդեն ճանապարհ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՐԿԱՄ — (ի, ից.) NBH 1 1071 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c, 14c ա. Կարի կամ, կամարեալ, ոլորեալ, կծկեալ. կորացեալ. եւ Յինքն կոյս ամփոփեալ. նմանութեամբ՝ Ժլատ. կծծի. ոլրած, կծկած, ծռած մեջքով .... այսինքն ծանրաշարժ. *Ունէր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՂԳԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 2 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c ա.մ. βραδύτερος, τατος segnior եւն. Առաւել կամ կարի հեղգ. պղերգագոյն. յամրագոյն. ծանրաշարժ յոյժ. ծուլին ծուլը, ծանտր. ... *Զհեղգագոյնդ ʼի կենդանեաց էշ. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՈՒՇԱԽԱՂԱՑ — ( ) NBH 2 0375 Chronological Sequence: 7c ա. Որ յուշ կամ յուշիկ խաղայ. յամրաշարժ. ծանրաշարժ. *Որ խոշորութեամբն առաւել յայտնէ (զբան), թէպէտեւ յուշախաղաց է, պատուելի է. Արշ.: *Ճշմարիտ զկերպն ցուցանէ յուշախաղաց եւ փութաթուօղ. Շիր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԻԺԱԾ — (ի, աց.) NBH 2 0820 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 12c ա.գ. ἕκτρωμα abortus, abortivus ἁμβλωθρίδιον, ἑξάμβλωμα artus abortivus. Սաղմն վիժեալ. անցուցանելն. անց. թերածին. անցուցած կամ ձգած տղայ. ... *Իբրեւ զվիժած, որ ելանիցէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.